PULOWER Z MALYM WYCIECIEM

PULOWER Z MAŁYM WYCIĘCIEM . Materiał: 75 dkg wełny szarej; druty nr 31 Ścieg pończoszniczy – 1 rząd oczka prawe, 2 rząd oczka lewe. Ścieg krzyżowany 1 rząd i wszystkie rzędy nieparzyste (prawa strona roboty) , 1 oczko prawe, 2 oczka skrzyżować, tzn. drugie oczko przerobić za pierwszym na prawo, następnie przerobić pierwsze oczko również na prawo, zdjąć oba oczka z drutu; 2 rząd i wszystkie rzędy parzyste (lewa strona roboty), skrzyżować 2 oczka, tzn. początkowo drugie oczko przerobić przed pierwszym na lewo, następnie przerobić na lewo pierwsze oczko, zdjąć oba oczka z drutu 1 oczko lewe itd. Continue reading

PULOWER PRAKTYCZNY

PULOWER PRAKTYCZNY. Materiał: 50 dkg wełny szarej; druty nr 3 i nr 21/2 Ściegi: Ściągacz – 1 oczko prawe, 1 oczko lewe Ścieg pończoszniczy – – 1 rząd oczka prawe, 2 rząd oczka lewe. Ścieg w podłużne pasy (ilość oczek podzielna przez 15 plus 2 oczka brzegowe) – 1 rząd (lewa strona roboty) – 1 oczko prawe, 6 oczek lewych, 1 oczko prawe, 7 oczek lewych; 2 rząd – przerabiać oczka prawe na prawo, lewe na lewo; 3 rząd – 1 oczko prawe, 6 oczek lewych, 1 oczko prawe, narzucić nitkę na drut od tyłu do przodu, 7 oczek lewych, narzucić nitkę na drut normalnie, tzn. od przodu do tyłu; 4 rząd – przerobić narzuconą nitkę na prawo od tyłu, 2 oczka prawe, 3 oczka razem (zdjąć pierwsze oczko bez przerobienia wkłuwając drut jak do przerobienia na prawo, następnie przerobić na prawo trzecie oczko, przeciągnąć przez pierwsze oczko i przeciągnąć przez środkowe, drugie oczko, którego nie należy przerabiać) 2 oczka prawe, przerobić narzuconą nitkę na prawo (t ym razem przerobić ż wierzchu), 1 oczko lewe, 6 ~czek prawych, 1 oczko lewe. Powtarzać na przemian 3 i 4 rząd próbka- 15 oczek przerobionych w pasy podłużne = 4 cm. Continue reading

BLUZA DO PIZAMY

BLUZA DO PIŻAMY. Materiał: 40 dkg wełny żółtej; druty nr 3112 i 21/2. Ścieg francuski – wszystkie oczka prawe. Ścieg ażurowy – (ilość oczek podzielona przez 8 + 6 oczek brzegowych): 1 rząd – 1 oczko lewe, 1 oczko prawe przerobione od tylu; 1 oczko prawe, 1 oczko prawe przerobione od tyłu; 2 rząd – 3 oczka lewe, 1 oczko prawe; 3 rząd – 1 oczko lewe, 3 oczka prawe; 4 rząd – narzucić nitkę, 3 oczka razem na lewo, narzucić nitkę, 1 oczko prawe; 5 rząd – 1 oczko – prawe, 1 oczko lewe od tyłu, 1 oczko lewe, 1 oczko prawe od tyłu, 1 oczko prawe, 1 oczko prawe od tyłu, na końcu rzędu: 1 oczko lewe, 1 oczko prawe od tyłu; rząd 1 oczko lewe, 1 oczko prawe, 3 oczka lewe, 1 oczko prawe na końcu rzędu 2 oczka lewe; 7 rząd – 2 oczka prawe, oczko lewe, 3 oczka prawe; na końcu rzędu 1 oczko lewe, 1 oczko prawe; 8 rząd – 2 oczka lewe , narzucić nitkę 3 oczka razem na lewo, narzucić nitkę, 1 oczko prawe; na końcu rzędu 2 oczka lewe; 9 rząd -jak 1 rząd itd. Pr bka- 11 oczek ściegiem ażurowym = 4 cm. Continue reading

PULOWER Z GOLFEM W INNYM KOLORZE

PULOWER Z GOLFEM W INNYM KOLORZE . Materiał: 46 dkg wełny popielatej, 3 dkg wełny czerwonej; druty nr 3112 2112 oraz 5 drutów nr 2. Ściągacz: 1 oczko prawe, 1 oczko lewe. Ścieg fantazyjny- 1 rząd 1 oczko prawe, narzucić na drut nitkę, zdjąć jedno oczko bez przerobienia; 2 rząd zdjęte oczko razem z narzuconą nitką przerobić na prawo, 1 oczko lewe; 3 rząd narzucić nitkę, zdjąć 1 oczko bez przerobienia, 1 oczko prawe; 4 rząd 1 oczko lewe, zdjęte oczko razem z narzuconą nitką przerobić na prawo. próbka- 9 oczek ściegiem fantazyjnym = 4 cm. Continue reading