Rysowania formy rękawa na siatce konstrukcyjnej

Najpierw należy wykreślić podkrój główki rękawa, prowadząc przez punkty P3, P6, S2 i S4 łuki do punktu położonego 1,5 cm poniżej punktu P4. Przestawić linię środka zaszewki do przodu, odmierzając od T1 w prawo 1 cm, a od N1 na linii dołu 2 cm. Odmierzyć głębokość zaszewki obustronnie po 2,5 cm. Skrócić zaszewkę od linii łokcia 3-94 cm. Wykreślić linię dołu rękawa łukami. Oznaczyć na linii łokcia od strony tyłu miejsce wdania (krzyżykami), a od strony przodu miejsce rozciągnięcia (linią falistą). Wdanie i rozciąganie nastąpi w procesie prasowania i zszywania szwów. Opis konstrukcji kołnierza K*KI prowadzić prostą prostopadłą do góry K*K2 — wysokość podkroju 3 cm; z punktu K2 wy-
kreślić linię lekkim łukiem do punktu KI K3 = wysokość stójki 2+2,5 cm; połączyć łukiem K3 z KI (linia przerywana) K4 szerokość kołnierza — 7* +8,5 cm; z punktu K4 wyprowadzić linię poziomą w lewo i wyznaczyć punkt K5 k6 = 8+9 cm; połączyć linią prostą K6 z KI 8+9 cm; K4 i K7 połączyć łukiem; jest to linia zewnętrzna kołnierza [więcej w: buty tamaris, buty asics, buty Maciejka ]

Bluzka damska

Przygotować i wyciąć formę tyłu i przodu bluzki podstawowej do linii talii. Przenieść zaszewkę gorsową przedłużając górną linię zaszewki do boku. Części opisać i rozciąć. Z prawej strony arkusza wykreślić linię pionową i do niej przykleić formę tyłu bluzki. Przedłużyć linię talii w lewo i do niej z lewej strony arkusza przykleić formę przodu z przeniesioną zaszewką gorsową na linię szwu bocznego. Skrócić ją 2+2,5 cm. W tyle zaszewkę przenieść na linię szwu barkowego, też skrócić 2,5 cm. Pogłębić i poszerzyć podkrój szyi w przodzie i w tyle. Przerzucić szwy barkowe do przodu, dodając z tyłu równolegle do linii ramienia po I cm, a z przodu tyle samo odejmując. Wykreślić nowe linie szwów barkowych i przedłużyć je w kierunku rękawa. Długość rękawa kimonowego może być dowolna, np. 18+20 cm. Odmierza się tę odległość od nowego, poszerzonego podkroju szyi, z tyłu dodając głębokość zaszewki barkowej. Na linii szwu bocznego, między zaszewką a podkrojem pachy, wykreśla się kimonowy podkrój rękawa. W tym celu mierzy się odcinek od pachy do zaszewki, dzieli go na połowę i wykreśla linię prostopadłą równą połowie długości tego odcinka. Wyliczoną wartość połowy tego odcinka przenosi sie na formę tyłu: odmierza ją od najniższego punktu pachy w dół i prostopadle do tego punktu w lewo. Narysować łukiem linię podkroju rękawa kimono. Od końca łuku wykreślić prostą do punktu określającego długość rękawa w tyle. Szerokość rękawa podzielić na połowę; z przodu odmierzamy 1 cm w lewo, a z tyłu I cm w prawo. Brzeg rękawa wykreślamy łukiem z przodu wklęsłym, a z tyłu wypukłym. Wykreślamy linie konturowe dołu bluzki, przedłużając przód środkiem 0 1 cm i skracając I cm na linii boku. Szerokość bluzki w dole jest równa szerokości bluzki na wysokości pachy. [patrz też: buty tamaris, buty asics, buty Maciejka ]