Przenoszenia zaszewki gorsowej

Istnieje kilka możliwości przenoszenia zaszewki gorsowej i otrzymywania w związku z tym różnych fasonów przodu bluzki. Mogą być teć różne techniki zamykania i otwierania zaszewki w miejscu podyktowanym przez model, Przygotować i wyciąć 8 form przodu bluzki podstawowej, wyciąć w nich zaszewkę gorsową. Na jednej formie przodu oznaczyć strzałkami miejsca, gdzie zaszewka może być przeniesiona. Forma ta będzie stanowiła wzór informujący o możliwościach przenoszenia zaszewki. Aby przenieść zaszewkę gorsową na linie talii, należy przeprowadzić linię pionową od jej wierzchołka w dół, Części opisać, po tej linii formę rozciąć, a następnie części nakleić, zamykając dawną zaszewkę. Otrzymaną nową zaszewkę na linii talii skracamy w górze 2+2,5 cm, a kontury nowej formy obrysowujemy i wycinamy ją. Przeniesienie zaszewki na linię boku wymaga najpierw podzielenia linii boku na połowę. Z wyznaczonego punktu wykreślić linię do wierzchołka zaszewki, części opisać, po tej linii formę rozciąć i części nakleić, zamykając dawną zaszewkę. Otrzymaną nową zaszewkę skrócić 2+2,5 cm, odmierzając wielkość skrócenia na górnej linii, a nastepnie obrysować kontury nowej formy i wyciąć ją. Przeniesienie zaszewki na linię talii i boku wykonujemy podobnie, jak przy zaszewkach wyżej omawianych, z tym że wierzchołek zaszewki łączymy linią prostą z dolnym rogiem bluzki, który zbiega się z linią talii i linią boku. Otrzymaną zaszewkę skracamy 2-2,5 cm, a kontury nowej formy obrysowujemy i wycinamy ją. Zaszewkę przenosi się na linię szyi nie w postaci zaszewki, lecz jako nadmiar przeznaczony na zmarszczenie. Podkrój szyi dzielimy na trzy równe części. Oznaczone punkty łączymy liniami prostymi z wierzchołkiem zaszewki. Części opisujemy i po wyznaczonych liniach formę rozcinamy. Naklejamy formę, zamykając dawną zaszewkę. Uzyskane na podkroju szyi dwie zaszewki tworzą nadmiar tkaniny, który pozwoli na zmarszczenie. Regularnym łukiem korygujemy podkrój, jak na rys. 125.[patrz też: ekskluzywne ubrania dla dzieci, torebki skórzane damskie włoskie, buty męskie ]
[hasła pokrewne: sandały mrugała, new balance allegro, modomania allegro ]

Artykuł dotyczy tematów: modomania allegro new balance allegro sandały mrugała