P3 4+5 cm; z

P3 4+5 cm; z punktu P3 wykreślić linię pionową w dół, wyznaczającą T2 i N2 — 1/2 szerokości rękawa pomniejszona o odcinek P* +P3 17,2 — 4+5 cm cm; z punktu P4 wykreślić linię pionową wyznaczającą punkty T3 SI = 1/2 sł*S2 SI*S4 —1/3 SI*PI Połączyć linią prostą S3 z S4 i przedłużyć ją do linii pachy wyznaczając punkt P 5. S . SS 1/2 S+S2 P-ž-P6 1/4 P-:-S; S5 z P6 połączyć prostą Przechodzimy do rysowania formy rękawa na opracowanej wyżej siatce konstrukcyjnej. Najpierw wykreślić podkrój główki rękawa, prowadząc przez punkty P3, P6, S2 i S4 łuki jak na rys. 151 do punktu położonego 1,5 cm poniżej punktu P4. N2*N4 3+4 cm N4*N5 szerokość rękawa w dole = on *głębokość zaszewki dopasowującej 5 cm+ +2+2,5 cm na luz= 14, ,5+22 cm Przestawić linię środka zaszewki do przodu, odmierzając od Tl w prawo I cm, a od NI na linii dołu 2 cm. Odmierzyć głębokość zaszewki obustronnie po 2,5 cm. Skrócić zaszewkę od linii łokcia 3-94 cm. Wykreślić linię dołu rękawa łukami, jak na rys. 151. Oznaczyć na linii łokcia od strony tyłu miejsce wdania (krzyżykami), a od strony przodu miejsce rozciągnięcia (linią falistą). Wdanie i rozciąganie nastąpi w procesie prasowama i zszywania szwów. Opis konstrukcji kołnierza K*KI prowadzić prostą prostopadłą do góry K*K2 — wysokość podkroju 3 cm; z punktu K2 wy-
kreślić linię lekkim łukiem do punktu KI K3 = wysokość stójki 2+2,5 cm; połączyć łukiem K3 z KI (linia przerywana) K4 szerokość kołnierza — 7* +8,5 cm; z punktu K4 wyprowadzić linię poziomą w lewo i wyznaczyć punkt K5 k6 = 8+9 cm; połączyć linią prostą K6 z KI 8+9 cm; K4 i K7 połączyć łukiem; jest to linia zewnętrzna kołnierza [więcej w: eleganckie suknie wieczorowe, szycie na miare, olej do włosów ]

Punkty P3 i T5 polaczyc

Punkty P3 i T5 połączyć lekko wklęsłym łukiem, a następnie T 5 z B5 linią prostą, przedłużając ją do dołu i wyznaczając punkt D3. D2*D4 D3 + D5 skrócenie boków sukienki na linii dołu — 1-91,2 cm DI przedłużenie sukienki z przodu na linii środka I 1,2 cm Wykreślić linię dołu w tyle, łącząc punkty D i D4, oraz linię dołu w przodzie, łącząc punkty D5 z D6. S4ŕS8 dodanie na zapięcie „polo” 1,5+2 cm; długość zapięcia jest dowolna, np. 42 cm P7 przedłużamy w prawo aż do przecięcia z linią boku, gdzie wyznaczamy punkt P 12. Przenosimy zaszewkę gorsową na linię boku: od P7 odmierzamy 2+3 cm (skrócenie zaszewki gorsowej) i wyznaczamy punkt PI 3. wysokość łopatek —7,9 cm : z punktu C wykreślić linię poziomą w lewo długość zaszewki barkowej 1/2 C+CI głębokość zaszewki barkowej I cm (0,5+1,2 cm); z punktu C2 wykreślić w górę linię prostopadłą do C3 i wyznaczyć na linii ramienia punkt R4 Opis konstrukcji rękawa jednoczęściowego z zaszewką dopasowującą Prócz wymiarów podanych wyżej potrzebna nam do konstrukcji rękawa długość ręki (RvŕNx) = 47,5 cm i najmniejszy obwód przedramienia (on) = 14,5 cm. Z prawej strony arkusza wykreślić prostą pionową. Wierzchołek oznaczyć punktem S. s . długość rękawa RvŕNx +1 — 2 cm cm = głębokość podkroju głębokości pachy (S*P : 1+2 cm = 12,47 +13,4 cm — wysokość łokcia — 1/2 s : • N + 3+4 cm = cm Z wyznaczonych punktów S, P, T i N wykreślić linie poziome w lewo i w prawo. S+SI 1/2 szerokości rękawa 1/8 opx + 1/16 ZW — I cm 17,2 cm; z punkłu SI wykreślić linię pionową w dół i wyznaczyć punkty PI, Tl i NI s S2 — 1/2 SŕS1 + 0,5 cm 9,1 cm; z punktu S2 poprowadzić krótką linię pionową w dół do przecięcia z linią podkroju pachy punkt P2 [patrz też: modne torebki, buty alpinestars, artykuły fryzjerskie ]